Thuốc trừ bệnh NEBIJIN 0.3 DP

Chuyên dùng xử lý đất phòng trừ nấm bệnh gây hại sống trong đất, đặc biệt là nấm Plasmodiophora brassicae là tác nhân chính gây ra bệnh sưng rễ hại cây họ hoa thập tự

Nhà sản xuất :

Hình ảnh minh họa

 

              

 

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng

Thành phần: Flusulfamide ….0.3 %