Thuốc trừ bệnh Fendy 25WP

- Thuốc có cơ chế tác động nội hấp và lưu dẫn,đặc trị bệnh đạo ôn hại lúa 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Pha 30 g - 40 g cho 25 lít nước, phun khi thấy bệnh chớm xuất hiện,phun 500 lít nước/ha.

Có thể phun lại sau 7 ngày khi điều kiện thời tiết thuận lợi cho bệnh hại phát triển

Thành phần: Fenoxanil……25 %