Thuốc trừ cỏ hại lúa Fitter 39EC

Đặc trị cỏ lồng vực( cỏ gạo), cỏ đuôi phụng,cỏ chác,lác…..hại lúa

Thời gian áp dụng : 6 - 10 ngày sau sạ

 

Hướng dẫn sử dụng

 

 

Thành phần: Clomazone 120g/lít + Propanil 270 g/lít